Ve čtvrtek 12.1.2012 jsme měli možnost představit  členům Klubu zdraví ve Znojmě dobrovolnický program zaměřený na pomoc seniorům .

Dobrovolnické centrum úzce spolupracuje s Centrem sociálních služeb Znojmo, p.o., proto jsme si jako hosta pozvali sociální pracovnici Mgr.Lenku Dvořákovou, která všem  přítomným představila  služby , které CSS nabízí seniorům a  osobám se zdravotní postižením na Znojemsku.

Přednáška  se uskutečnila v Městské knihovně Znojmo, kde se Klub zdraví schází pravidelně  dvakrát do měsíce.