Tradicí konce roku se stalo poděkování našim dobrovolníkům. Jsou to lidé, kterých si nesmírně vážíme, protože dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají sociálně ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám chronicky duševně nemocným v sociálních a zdravotních organizacích na Znojemsku.

Dobrovolníci se zapojují i při jednorázových akcích pořádaných Městem Znojmem a starají se o humanitární sklad, který slouží znojemským občanům při mimořádných událostech (záplavy, vytopení bytu atd.)

Na čtyřech skupinových setkáních poděkovali dobrovolníkům za jejich obětavou práci ředitelé a kontaktní osoby sociálních a zdravotních organizací, kam dobrovolníci dochází. Vedoucí DC Znojmo předala každému dobrovolníkovi dárečky, zazpívali jsme si koledy a ochutnali cukroví. Také dobrovolníci měli možnost povykládat o svých zkušenostech s dobrovolnictvím.  

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc v roce 2016, za klavírní doprovod paní Dance Faragové, panu Radkovi Gomolovi, Martinu Čechovi, Petru Hřibovi a za houslový doprovod panu Vladimíru Kaletovi.