Poslední červnovou neděli se uskutečnila v Oleksovičkách na farmě AZABEL akce programu Pět P „Hurá na koně“.

Do Oleksoviček jsme dojeli autobusem ze Znojma. Pro děti zde byl připraven program plný zvířátek, která zde byla dnešního dne jen a jen pro ně. Několik koní svezlo děti na svých hřbetech, psi spolu závodili o první místo a malé kozičky s veselým mečením přihlížely. Děti si také opekly špekáčky, což je mimochodem název jednoho zdejšího poníka. Skákal se panák na cestě, jezdilo se na teře a šlo se na procházku k řece, zkrátka den plný radosti v dětských očích a krásně stráveného společného času. Díky tedy majitelům farmy a dobrovolníkům z DC ADRA za jejich práci a čas, který dětem věnovali. Velké množství dětí, jejichž život není z různých důvodů ideální, může díky takovýmto akcím zažít přátelskou atmosféru, přijetí a lásku. Přitom stačí pár hodin týdně našeho času a můžeme učinit svět mnohem hezčím jednomu konkrétnímu člověku. Přemýšlejme tedy nad tím, jak pomáhat lidem ve svém okolí, aby svět byl zase o něco krásnějším místem k žití. Dobrovolnictví je jednou z úžasných cest vedoucích k tomuto cíli.

       Lukáš Sochor, dobrovolník ADRA Znojmo