Aktuální potřeba dobrovolníků je v těchto zařízeních:

Emin zámek, příspěvková organizace

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Dobrovolníci působí jako společníci především osamělých uživatelů zařízení, se kterými tráví smysluplně volný čas. Povídají si s nimi, čtou časopisy a knihy, chodí na procházky, hrají hry, doprovází je na společné výlety apod.

Předpokladem pro dobrovolnickou práci je ochota pomoci, motivace a schopnost nenechat se odradit, přiměřený zdravotní stav, spolehlivost, bezúhonnost, věk nad 15 let, pravidelná činnost 1x týdně 1-2 hodiny.

V případě zájmu kontaktujte dobrovolnické centrum.