Dobrovolnické centrum ADRA ve Znojmě zahajuje svoji dobrovolnickou činnost na Zámku Břežany, p.o.

Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením.Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel.

Dobrovolnické centrum hledá dobrovolníky k uživatelům na Zámku Břežany, p.o.

Úkolem dobrovolníka v tomto zařízení je působit jako společník, hrát s uživateli hry, zpívat, chodit na procházky nebo vypomáhat aktivizačním pracovníkům s činností v keramické, hrnčířské, tkalcovské dílně apod.

Dobrovolníkům nabízíme proškolení, smluvní ošetření, pojištění, supervize a proplacení cestovného.

První školení pro zájemce plánujeme na úterý 13.3. od 14.15 hod. na Zámku Břežany, p.o.

V případě zájmu kontaktujte dobrovolnické centrum.

Náborový leták zde.