Jak to vypadá, když léčí pejsci nám v tomto článku přibližuje naše dobrovolnice paní Prokopová. 

Canisterapii aktivně praktikuji od roku 2018 v KNTB Zlín u pacientů na DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) , neurologii a dle potřeby a přání pacientů.

Pes pozitivně působí na zdraví člověka, je schopen ovlivnit mentální stav pacienta z hlediska psychické, fyzické a sociální pohody. Ovlivňuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku u pacienta. Aktivizace pacientů probíhá vždy individuálně, dle možností pacientů.

Úspěšná terapie = spokojený pacient.

Během těchto aktivních let jsem pracovala s nespočtem klientů a nikdy jsem se nesetkala s negativním účinkem. Canisterapie je velmi těžko měřitelná. Ale je radostí pro mě, když mohu v rámci možností udělat radost naší přítomností i samotnému zdravotnickému personálu. A věřím, že ti, kdo měli možnost nás vidět na vlastní oči, určitě o účinnosti této metody nepochybují.

„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom více důvěřovali … Léčebné účinky života se psem nejsou objevem moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let.“

Dr. Nicholas J. Saunders

Na canisterapii docházím s šeltie Elli a Yupí. Elli má 7 let a Yupí bude mít v lednu dva roky. Jsou velmi kontaktní, inteligentní, svou povahou určené pro canisterapii. Obě umí spoustu triků, kterými děláme radost klientům, pacientům, důchodcům i dětem.

Chceme tímto poděkovat  Magistrátu města Zlína za poskytnutí dotace na canisterapii.  Získanou dotaci paní Prokopová využije na nákup dalších pomůcek pro klienty, za kterými dochází se svými chlupatými canisterapeuty.