Na konci června 2020 jsme podepsali smlouvu s organizací Za sklem o.s. Tato organizace pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a od září budou jejich klientům pomáhat i naši dobrovolníci.

Organizace Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Úkolem dobrovolníků bude podporovat klienty na skupinových aktivitách nebo dílnách, doprovázet klienty na výlety nebo pomáhat s hlídáním dětí na setkáních pro rodiče. Dobrovolníci budou moci zahájit svoji dobrovolnickou činnost od září 2020. Zájemci se mohou hlásit koordinátorce na email dc.zlin@adra.cz nebo tel. 731 157 471.

Více informací o organizaci Za sklem najdete na jejich webových stránkách www.zasklem.com