Jsme tu s vámi pro druhé

Dobrovolnické centrum ADRA Brno - pobočka Vyškov

Firemní dobrovolnictví ve Vyškově

Chcete uspořádat netradiční teambuilding a zároveň pomoci dobré věci? Zapojte se do firemního dobrovolnictví ve Vyškově a okolí s dobrovolnickým centrem ADRA! Spolupracujeme s několika zařízeními od domovů pro seniory, přes nemocnice až po zařízení pro lidi se zdravotním postižením. Propojíme vás s vhodnou organizací, která uvítá pomoc vašich zaměstnanců a zaměstnankyň, a pomůžeme vám se zajištěním akce.

Proč se s vaší firmou zapojit?

  • budete směřovat vaši pomoc smysluplně a konkrétním lidem
  • posílíte společenskou odpovědnost (CSR) vaší firmy
  • dáte najevo, že vám záleží na lidech ve vašem regionu
  • zlepšíte vztahy se zaměstnanci a zaměstnankyněmi
  • přispějete k rozvoji jejich sociálních dovedností
  • umožníte jim nahlédnout do světa, kam obvykle nemají přístup

Komu a jak může vaše firma pomoci?

Možností je celá řada a my vám pomůžeme vybrat tu nejvhodnější vzhledem k vašim představám a vzhledem k potřebám klientů a klientek našich spolupracujících zařízení. Obvykle se jedná o jednorázovou akci, která probíhá přímo za jejich účasti.

Seniorům a seniorkám

Zajděte na vycházku se seniory nebo jim třeba vymalujte společenskou místnost.

Lidem se zdravotním postižením

Zorganizujte výlet pro lidi se zdravotním postižením.

Dlouhodobě nemocným

Navštivte dlouhodobě nemocné nebo jim upravte nemocniční zahradu.

Chcete se zapojit do firemního dobrovolnictví?

Je vám myšlenka firemního dobrovolnictví blízká? Kontaktujte nás! Rádi zodpovíme jakékoli otázky a najdeme projekt, který vám bude vyhovovat a pomůže těm, kteří to skutečně potřebují.

Časté dotazy

Jak se můžeme s naší firmou zapojit?

Kontaktujte naše dobrovolnické centrum a dohodneme si schůzku. Na základě potřeb zařízení, se kterými spolupracujeme, a s ohledem na činnost a představy vaší firmy společně vymyslíme, jakou formu pomoci nabídnout. Je pro nás důležité, aby firemní týmy viděly v pomoci smysl. Snažíme se, aby dobrovolnictví vedlo ke vzájemnému obohacování a vytváření vztahů.

S čím vším naší firmě pomůže ADRA?

Kromě pomoci s výběrem vhodného zařízení a organizačních záležitostí (komunikace o charakteru činnosti, potřebách klientů během akce, počtu dobrovolníků nebo sladění času) vám pomůžeme s formalitami –  zajistíme smlouvy o firemním dobrovolnictví (na jejím základě jsou účastníci pojištěni proti úrazu a hmotné škodě) a GDPR dokumenty pro focení či natáčení videí. Dále pak proškolíme dobrovolníky před vlastní činností (cíle dobrovolnictví, etika, praktická práce s klienty a invalidními vozíky, pohyb po daném zařízení atd.).

Co bude mít na starost naše firma?

Na vaší firmě bude úhrada nákladů, které jsou s akcí spojené (personální a materiální zajištění, případné občerstvení dobrovolníků a dobrovolnic atd.), zajištění příchodu zaměstnanců a zaměstnankyň na danou akci a zajištění jejich podpisů na příslušné dokumenty (dobrovolnické smlouvy a GDPR souhlasy).

Proč se sjednává pojištění?

Z důvodu bezpečnosti vašich zaměstnanců a zaměstnankyň i klientů a klientek daného zařízení sjednáváme na základě dobrovolnické smlouvy pro všechny dobrovolníky pojištění. Dobrovolníci jsou pojištěni na odpovědnost za újmu na majetku nebo zdraví, kterou při výkonu dobrovolnické služby způsobí dobrovolník sám nebo která mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou dobrovolníkem úmyslně.

Zavřít