Sraz dobrovolníků byl stanoven na devátou hodinu dne 5. června 2019, kdy se sešlo celkem 16 žen různého věku. Výlet organizovala ADRA Valašské Meziříčí pro dobrovolníky Diakonie  ČCE : Hospic Citadela, Domov se zvláštním režimem, Denní stacionář,  Dobročinný obchod Darovánek a Domov pro seniory Valašské Meziříčí.

Počasí bylo opravdu zdařilé, přispělo k dobré náladě jak v průběhu cesty, tak po celou dobu pobytu v Olomouci. Prioritou našeho výletu byla návštěva Charity Olomouc, střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví, před jejíž budovou nás přivítala sympatická paní Milada Malíšková. Po uvedení do společenské místnosti, s nabídkou malého občerstvení, se paní Malíšková ujala prezentace a představení dobrovolnických služeb Charity Olomouc. Zaujala nás zejména služba poskytována bezdomovcům – výdej teplého jídla nejen v průběhu týdne, ale taktéž o víkendech, kdy výrazným způsobem pomáhá velké množství studentů. Získaly jsme mnoho informací o práci profesionálů i dobrovolníků, s poznatkem, že ochota mnoha lidi pomáhat potřebným je neutuchající, a často se jedná o obětavé seniory nebo dokonce lidi se zdravotním omezením, kteří jsou pro tuto službu zapáleni a často patří mezi nejspolehlivější.

Dalším našim průvodcem byla paní Veronika Velčovská, která nás seznámila s charitním obchodem Prodejnou u Samaritána a Dobročinným šatníkem pro lidi v nouzi. Obrovské prostory, táhnoucí se přízemím jinak neobydleného křídla budovy, jsou naplněny mnohdy doslovně po strop nábytkem, elektrospotřebiči, obrazy, knihami, oblečením, bytovými doplňky, hračkami, bižutérií, sportovním náčiním – prostě nepřeberné množství darovaného. Nepostradatelným nadšencem,“ vedoucí“ obchůdku je příjemná paní „seniorka“, s níž jsme měli možnost chvíli si povídat o provozu a způsobu prodeje v obchůdku. Bylo patrné, s jakou vášní a nasazením přijala roli koordinátora a prodejce a s výpomocí dalších dobrovolníků – důkaz o schopnosti a kreativitě lidi v důchodovém věku, kteří tvoří velkou část dobrovolnického „sboru“ nejen v Olomouci. Samozřejmě jsme se s vervou všechny ženy a dívky vrhly do prostor obchodu a odcházely s poklady směrem k útulné restauraci umístěné v prostoru Charity.
Přízemí bylo vyhrazeno prodejně Dobrodruhá , obchodu s originálními věcmi z druhé ruky a z chráněných dílen nebo firem, které svými výrobky podporují dobrou věc – oblečení, šperky, ručně vyráběná mýdla, dřevěné hračky, keramika, sklo, potraviny (káva, čaje, džemy, sirupy).
V poschodí je provozována vegetariánská restaurace, zde jsme s chutí poobědvaly. Poté jsme zamířily k nedaleké památce – Dómu na Václavském náměstí. Zahájení výstavby této skvostné památky započalo ve 14. století a dále pokračovalo napříč dalšími stoletími.
Následovala  vycházka hlavní třídou města, sledovaly jsme její architekturu, vzpomínaly na dobu mládí, kdy některé z nás v Olomouci bydlely nebo studovaly.
Hádejte, kde jsme ukončily náš výlet? Přece ve stylové kavárně na náměstí, kde jsme si pochutnaly na voňavé kávě a zmrzlinovém poháru. Pěkné počasí nás provázelo i cestou domů do Valašského Meziříčí. V autobuse jsme probíraly dojmy z výletu a přicházely s novými nápady, jak zpestřit naši dobrovolnickou práci v jednotlivých přijímajících zařízeních.
Bylo nám spolu dobře, děkujeme všechny za možnost prožít zajímavý a hezký den paní Nadě Šímové, která akci zorganizovala.

 Adriana Bulová, dobrovolnice ADRA   

výlet

ulice

 

123

bus