Ve dnech 20. a 21. října 2015 proběhla na území města Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm veřejná sbírka ADRA.
   Cílem této sbírky bylo získat finanční příspěvek na provoz a rozvoj aktivit našeho dobrovolnického centra.

     …a výsledek?
                         Celkem bylo vybráno 20.462 Kč.

   Rádi bychom tímto poděkovali především všem, kteří nám do pokladniček přispěli.
   Rádi bychom také poděkovali těm, kteří se na realizaci naší sbírky podíleli. Ať už oběma městským úřadům, školám, které nám uvolnily své studenty a také studentům těchto škol, kteří statečně v tyto velmi sychravé a nepříznivé dny chodili s pokladničkami po městě.
   Také bychom rádi poděkovali pekárně, která nám dodala výborné občerstvení pro dobrovolníky ve Valašském Meziříčí.
   Takto vybrané finanční prostředky budou využity přímo v našem regionu, budou využity k tomu, aby mohla přibližně stovka dobrovolníků z našeho dobrovolnického centra i nadále navštěvovat klienty sociálních zařízení v našem regionu (více viz o nás – dlouhodobé dobrovolnictví).
   

   Jsme vám za tyto prostředky velmi vděční neboť díky nim, můžeme pomáhat k úsměvu potřebným.

    Děkujeme

                   

                                                                         Adéla Vaňková
                                                                         administrativa