Dobrovolníci zde pravidelně dochází za klienty do Domova pro seniory, Denního stacionáře Charity, Domova pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Dále pak mají možnost navštěvovat klienty Iskérky, o.p.s. a věnovat se doučování dětí z neúplných rodin v Poradně Rožnov.

Do sbírky se aktivně a v hojném počtu zapojili studenti Gymnázia a Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm. Zázemí pro tuto akci poskytl Městský úřad, kde se ve velké zasedací místnosti mohli studenti občerstvit a nabrat sily. Dobrovolníkům se podařilo během dne vybrat celkem 18.790 Kč. Patří jim velký dík. Za jejich ochotnou pomoc a podporu jsme jim následně poděkovali při návštěvě obou škol a předali jim sladkou odměnu.