Lidé z MÚ Valašského Meziříčí připravili pro seniory tohoto města a blízkého okolí tašky s dezinfekcí, rouškami a potřebnými informacemi v souvislosti se současnou situací. Dali tímto najevo, že jim na jejich starších obyvatelích záleží. Při předávání těchto připravených tašek a seznamů s adresami koordinátorům vyřizovali veliké poděkování ochotným dobrovolníkům, kteří v rámci svého volného času, sil a s použitím vlastních dopravních prostředků vyráželi do terénu, aby tyto dary předávali seniorům.

První vlna se týkala právě těch starších 75-ti let. Uskutečnila se ve dnech 3 – 6. dubna a bylo třeba navštívit dohromady 2000 osob. Nám bylo svěřeno 584 jmen. Pod záštitou našeho Dobrovolnického centra se zapojilo 26 úžasných a obětavých lidí v různých věkových kategoriích, ale všichni s upřímným a otevřeným srdcem. Byli to jak obyvatelé Valašského Meziříčí, tak i lidé z okolí 30 km vzdáleného. Lidé s vlastním autem či kolem nebo pouze pěších, přestože měli po operaci kolena. Lidé, kteří měli v souvislosti se stávající situací dostatek volného času nebo právě i takoví, kteří jej měli nedostatek.

To, co je v této službě těšilo, byla radost a vděčnost obdarovaných.

„Bylo mi potěšením pomoci v tak krásné záležitosti. Reakce byly vskutku úžasné. Lidé často se žasnoucíma očima děkovali. Jeden z pánů poslal vzdušnou pusu se slovy: Děkuju a pusu alespoň tak ☺. „

Další vlna byla započata ve čtvrtek 9. 4. a trvá až do 16. 4. Totožné balíčky jsou rozdávány seniorům mladších 75-ti let. K roznosu nám bylo svěřeno 559 tašek. Zatím se zapojilo 20 dobrovolníků. Mnozí z nich se zúčastnilo již prvního kola, 8 z nich však bylo nových. Těšíme se na další setkání, na zářící oči zpoza roušky a nadšení, které nás ujišťuje, že pomáhat je radost.