Adraklub zdraví ve spolupráci se Zdravým městem, jídelnou Vitalita a zlínským sdružením Samari uspořádal dne 21. února 1013 vernisáž výstavy Ukrajina očima dobrovolníků.  Akce sledovala nejen propagaci dobrovolnictví jako takového, ale také prezentaci Podkarpatské Rusi, coby zajímavé turistické destinace. Snímky byly pořízeny během prázdninových dobročinných brigád, které zprvu pořádala meziříčská Adra a později zlínské Samari. Vernisáž s besedou a ochutnávkou v ukrajinském stylu poctili zástupci Města a rovněž štáb televize Beskyd, jehož reportáž se poté objevila v regionálním vysílání.