Více než deset let se o prázdninách do Valmezu sjíždí větší či menší tlupa převážně mladých lidí, aby svůj volný čas, ochotu a schopnosti nabídla méně šťastným obyvatelům valašských sociálních ústavů. Díky pomoci nezištných brigádníků vyrostly dva domy „na půli cesty“, zkrásněly zahrady u hospice i kojeneckého ústavu a přibylo úsměvů v Azylovém domě i domovech pro seniory. Také letošní akce se zaměří na pomoc klientům zmiňovaných organizací. Kromě jednoduché praktické činnosti se bude jednat také o psychosociální aktivity mezi znevýhodněným dětmi a osamělými lidmi vyššího věku. Dobrovolníkům je hrazena strava a zajištěno spartánské ubytování. Koordinátorkou projektu je opět Bc. Hana Češková (hanka.ceskova@seznam.cz, +420 734 519 948), která ráda a přeochotně poskytne bližší, ba přímo vyčerpávající informace.