Pravidelné čtvrtletní supervize pokračovaly setkáním mladých dobrovolnic, které pracují se znevýhodněnými dětmi v Azylovém domě meziříčské Charity. Akce probíhala v prostorách Obchodní akademie  pod odborným vedením zkušeného psychologa. I tentokrát se společně hledalo  řešení specifických problémů jednotlivých studentek, které ve svém volném čase ve vzpomínaném zařízení pracují.

Dalšího podobného setkání se poté účastnily dobrovolnice poněkud zralejšího věku. Na rozdíl od mladších kolegyň ale nepřišly s žádným vážnějším problémem, který by jim jejich práci s klienty  Domova pro seniory v Podlesí či pacienty meziříčské Citadely komplikoval. Jednalo se tedy o pohodové posezení spřízněných duší, které spojuje snaha o zpříjemnění života lidí, kteří už absolvují poslední úsek své životní cesty.

Trilogii  supervizí uzavřelo setkání v rožnovském Domově pro seniory. Také v tomto případě se jednalo o soustředění skupiny ochotných žen docházejících k nemohoucím či osamělým lidem vyššího věku. Na pořadu dne byla výměna názorů na některé delikátní situace, jež mohou dobrovolníky v podobných zařízeních potkávat.