Prvního apríla 2013 došlo k dlouho avizovanému vystřídání stráží na postu vedoucího Dobrovolnického centra. Ing Marek Wagner, který tuto funkci zastával od roku 2007, ji  předal o více než třicet let staršímu Františku Tomancovi. Ten, jak známo, už něco podobného dělal a dokonce i v samotném Valmezu.  Podle jeho slov míní zmíněnou pozici zastávat pouze po dobu nezbytně nutnou, tedy do okamžiku, než se najde vedoucí mladší, schopnější, perspektivnější. Zájemci se mohou hlásit na patřičné kontaktní adrese. Dlužno ovšem podotknout, že ve valašskomeziříčském případě se jedná o funkci neplacenou, tedy ryze dobrovolnickou 🙂 🙂 🙂

 

(Poznámka: U této prvoaprílové zprávy se skutečně nejedná o apríl !!!)