Nestává se každý den, aby na účtu neziskovky přistálo šestimístné číslo. Pravděpodobnost se rovná události ze sféry science fiction, ne-li přímo zázraku. Pokud se s něčím podobným setkalo i Dobrovolnické centrum Adry Valmez, pak to vnímá jako nezaslouženou poctu a převeliký závazek. Rádo by tímto veřejně slíbilo, že se vynasnaží svěřené finanční prostředky proměnit v úsměv těch, kterým do smíchu až tak moc není. Opuštěným seniorům v Domovech důchodců, znevýhodněným dětem z Azylového domu, zdravotně postiženým, sociálně slabým, klientům hospice Citadela. Díky výjimečné štědrosti zmíněné firmy je může přibližně stovka dobrovolníků i nadále navštěvovat a snažit se mnoha způsoby nadlehčovat jejich nelehký životní úděl.

Celému svěžímu kolektivu Firmy 2.0, která světu nabízí neobvykle inspirativní vzdělávací a aplikační programy, přenáramně děkujeme a přejeme i nadále tolik pozitivní energie, aby i v budoucnu zbylo na rozdávání těm, kteří o ni už zčásti či docela přišli. Pěvně věříme, že velkorysý dar firmu neoslabí, ale naopak svým způsobem obohatí. Protože, jak říká jedno úsloví, DÁVANÍM SE ROZMNOŽUJE. Zároveň tímto předáváme veliké poděkování Martinu Miklášovi. Na zmíněném zázraku má i on svůj nemalý podíl.