První setkání proběhlo dne 19. 6. 2017 v kulturní místnosti. Scházíme se pravidelně v pondělí v době od 13.30 do 15.00 hodin, přivítáme se rukou-podáním, milým úsměvem, popovídáme si jaký byl uplynuvší týden.

Následuje oblíbená část – předčítání knihy, pro kterou se rozhodly „členky klubu“ z široké nabídky titulů z místní knihovny. Karolína Světlá „Kříž u potoka“- již samotné čtení a naslouchání přináší zážitek v podobě tehdejší mluvy, popis zvyků a způsobu života, vykreslení jednotlivých postav románu.

Kromě čtení rády vzpomínáme na časy minulé – dobu dětství a mládí, provázenou idoly z filmového plátna a hudebních pódií.

Adriana Bulová – dobrovolnice Adra