A jelikož je to skupina, která čítá třetinu z celkového počtu dlouhodobě zapojených dobrovolníků, přáli bychom si, abychom tímto pravidelným setkáváním umožnili našim seniorkám naplnit potřebu sdílení a třeba jen přátelského popovídání si o tom, co jim dává radost, co bychom mohli změnit, v čem je podpořit. Seniorský klub by se měl scházet třikrát ročně. Na příští rok plánujeme i uskutečnění jednodenního výletu, spojeného s návštěvou některé ze sociálních organizací v našem kraji, která zapojuje dobrovolníky ke svým klientům.