Hostem Adraklubu zdraví se v závěru měsíce března stal absolvent brněnské Masarykovy univerzity, někdejší vědecký pracovník a nynější adventistický kazatel, Dr. Pavel Kostečka. Není bez zajímavosti, že je také vytrvalým přispívatelem a spolupracovníkem valašské Adry.

Na besedě, které se zúčastnilo bezmála třicet duší, přiblížil některé faktory, především DNA, které se promítají do našich tělesných proporcí, inteligence, citů či zdraví. Nastínil také jak lze tyto informace prakticky využít. Na otázku co, případně kdo za tímto neuvěřitelně vymykaným systémem stojí, si už musel odpovědět každý sám…