Letošní Adrabrigáda ve Valašském Meziříčí proběhla třetí týden v červenci, akce se zúčastnilo 12 dobrovolníků

Tento rok ADRA brigáda ve Valašském Meziříčí proběhla ve dnech 17. – 21. 7. 2017. Akce se zúčastnilo 12 mladých lidí z Česka i sousedního Slovenska. Práce probíhala jako obvykle na třech pracovních místech, v Azylovém domě pro matky s dětmi, v Domově důchodců ve Valašském Meziříčí a také v Centru Áčko.

Již 16 let dobrovolníci z ADRY poskytují bezplatně svou pomoc v sociálních zařízeních zde ve Valašském Meziříčí. Nejedná se pouze o akci pro studenty. Stále více se do Adrabrigád zapojují i pracující. Účastníci si mohou vybrat, kam půjdou každý den pomáhat a tak se pro ně tento týden stává poměrně pestrým. Většina z nich volí každý den jiné zařízení, aby zjistili, jak to funguje jinde.

Prvním místem, kde se dobrovolníci zapojili, bylo Centrum Áčko. V tomto zařízení ADRA pomáhá pravidelně již několik let. V letošním roce bylo zapotřebí vymalování interiéru a pomocné práce na zahradě. Tento druh pomoci je určen hlavně pro ty, kteří se necítí na přímý kontakt s lidmi a rádi vidí výsledky své práce hned.

Dalším místem, na kterém měli dobrovolníci možnost působit, byl Domov pro seniory ve Valašském Meziříčí. V Domově pro seniory jsou často lidé osamělí, a proto jsou rádi za každého, kdo těmto lidem zpříjemní, aspoň na chvíli, jejich stereotypní život. Svou zkušenost popisuje i Daniela: „Byla jsem téměř po celou dobu Adrabrigády v domově pro seniory, kde mě to také nejvíce naplňuje. Můžu si popovídat s lidmi a vyslechnout si jejich životní zkušenosti. Je úžasné pozorovat jejich vděčnost za to, že se jim někdo soustředěně věnuje.“

Posledním místem, na kterém dobrovolníci působí, je Azylový dům pro matky s dětmi. Zde dobrovolníci zajišťují program pro děP, kterým se jinak celé prázdniny nikdo nevěnuje. Hry jsou zaměřeny tak, aby děti dokázaly pracovat v kolektivu, aby dokázaly rozvinout své nadání a zjistily, že jakými způsoby se dá využít volný čas. Letos byla práce o poznání složitější, obzvláště proto, že zde byly převážně mladší děti a tak vytvořit smysluplný program přímo pro ně bylo náročnější. Účastnice letošní Adrabrigády Tereza říká: „Naplňuje mě pocit, že můžu někomu pomoct, zvlášť pak práce s dětmi, která mě moc baví.“

Dobrovolníci do těchto zařízení chodili denně, odpoledne na ně čekal rozličný program. Buď poznávání Valašského kraje, nebo rekreační aktivity.

Rádi bychom poděkovali Církvi adventistů sedmého dne, která nám zajistila ubytování v tamějším sboru. Dále Pekárně Lešná, která poskytovala snídaně, vegetariánské restauraci Vitalita ve Valašském Meziříčí, která zdarma poskytovala dobrovolníkům obědy, Cyrilovu pekařství za frgály a místnímu krytému bazénu za možnost bezplatného koupání a regeneraci touto formou pro naše brigádníky. Díky této pomoci jsme mohli pro naše dobrovolníky zajistit alespoň nepatrné zpestření celého týdne a jistě i kvůli tomuto zázemí se každý rok vrací a přichází další lidé. Moc si této pomoci vážíme.

Jsme rádi, že díky dobrovolníkům se mohlo odvést kus práce, ať už to bylo v kterémkoli zařízení. Věříme, že i další rok bude tato akce požehnáním pro druhé. Pro nás je radostné to, že se nám vracejí již známí dobrovolníci, ale především že přicházejí i noví, kteří se o tomto týdnu doslechli.

Na závěr ještě vyjádření dvou z účastníků, kteří s námi byli letos poprvé:

„Na Adrabrigádě se mi kromě jiného líbí, že se tu berou ohledy na ostatní. Např. na vegetariány, na nevěřící i věřící a podobně. Vždycky tu poznám spoustu nových fajn lidí, kteří se neodsuzují. Sama se seznamování s novými lidmi trochu bojím, ale tady jsem neměla proč. A vůbec nelituji, že jsem tady byla. Po týdnu tady jsem přestala mít strach se bavit s cizími lidmi. Jsem moc ráda, že jsem za ten týden mohla nějak pomoct ostatním, kteří to potřebují. Myslím, že týden práce o prázdninách nikomu neublíží a může tak pomoci spoustě lidem nejen fyzicky, ale převážně po psychické stránce.“ Jana

„Na Adrabrigádě jsem zažil spousty zážitků, které se nedají všechny ani sepsat. Je úžasné, že na tak super akci je ubytování i jídlo zdarma. Podněcuje to k potřebě se nějak odvděčit a já jsem se odvděčil tak, že jsem vždy pracoval s dobrou náladou a vše se snažil dělat pořádně. Naučil jsem se natírat zdi a poznal práci s dětmi, které to v životě neměli jednoduché. Prováděl jsem i další smysluplné aktivity jako sekání zahrady a stříhání plotu. Moc se mi líbilo, že jsem mohl poznat super lidi, kterým životy jiných nejsou lhostejné. Po celou dobu akce mezi námi panovala skvělá nálada. Po práci jsme si mohli každý den odpočinout, hrát společenské hry a chodit plavat. Podnikli jsme také výlet na rozhlednu a každé ráno a večer jsme měli zamyšlení z Bible. Moc pro mě také znamenalo, že jsme si každý den řekli, co jsme zažili a mohli jsme se tak podělit o své zážitky a nové zkušenosti.“ Marco