Pomalu se nám schyluje k závěru kalendářní rok, rok, kdy snad vše bylo jinak, než jsme si naplánovali, mysleli. Přes všechny naše plány či přání byl průběh roku a stejně tak nyní i jeho závěr z hlediska dobrovolnické pomoci a služby barevný a dobrodružný.

V některých organizacích pomáhali při druhé, nelehké, koronavirové vlně dobrovolníci aktivizovat klienty. V některých bylo zapotřebí z ochotných lidí udělat brigádníky. Každé zařízení si muselo najít svoji cestu a způsob řešení. Jsme rádi, že i v této době se našlo nemálo lidí, kteří darovali svůj čas a docházeli do zařízení, jako jsou Domovy pro seniory či Hospic.

Někteří lidé, se účastnili pomoci formou nákupu starým či nemocným lidem. Jiní zase věnovali svůj čas, aby napsali alespoň pár řádků, nakreslili s dětmi obrázek, vytvořili přání, upekli perníčky, koláčky, ušili voňavé levandulové pytlíčky, potěšili kytičkou, vyrobili dárečky, zavařili ovoce, zeleninu.

Tyhle milé výrobky jsme mohly předat před vánočním časem v několika organizacích, aby potěšily jejich klienty. Jednalo se o Domov pro seniory ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, v hospici Citadela, Konviktu, Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici a také v Choryni.

Díky daru firmy Jacobs Douwe Egberts jsme mohly také vyjádřit poděkování více než 200 zaměstnancům těchto zařízení za jejich obětavou a náročnou službu. Bylo milé vidět jejich radost a vděčnost za nádherné a originální přání od studentů gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm a sladký perníček od dobrovolnic společně s chutnou kávou.

 

Děkujeme vám, že si najdete čas, způsob, jak působit druhým radost, jak odlehčit břemeno, přinést úsměv a potěšit.

Děkujeme, že jste s námi pro druhé.:)