Soubor fotografií dokumentuje činnost dobrovolníků v sociálních a zdravotních zařízeních města Valašského Meziříčí a jeho mikroregionu. Výstava je prezentací různorodých dobrovolnických aktivit, ale je také i připomenutím myšlenky obyčejné mezilidské pomoci a služby bližnímu.

 

Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí každoročně zapojí více než stovku dobrovolníků, kteří pravidelně docházejí v rámci dlouhodobé dobrovolnické činnosti k seniorům, dětem a mládeži, zdravotně postiženým a sociálně slabým občanům. Krátkodobému dobrovolnictví se pak věnují zejména studenti během prázdninových letních ADRA brigád.

Tito lidé věnují svůj čas nejen vlastním rodinám a zájmům, ale rozhodli se jej darovat i druhým.

Výstava je výpovědí o jejich záslužné práci, za kterou jim patří naše poděkování.

  

Naďa Šímová

Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí