Spolupráce meziříčské Adry a místního Sokola má dlouholetou tradici. Jmenujme pravidelnou účast sokolíků na dobročinných sbírkách, společné organizování někdejších „kravích“ pochodů či oboustranné zapojení do jedné ze zahraničních dobrovolnických brigád. Přirozenou zpětnou vazbou Adry je praktická výpomoc při modernizaci jejich loutkového divadélka. Není bez zajímavosti, že nejen jeho poslední úpravy, ale i celoroční provoz jsou dílem lidí, kteří si nenárokují jakoukoliv odměnu. Tou jim jsou, jak sami tvrdí, rozesmáté oči dětí i jejich rodičů.