Již od prosince jsme začali (s několika našimi dobrovolníky) ve spolupráci s Denním centrem ve Vsetíně shánět spacáky, spodní prádlo, kalhoty či jiné potřebné věci pro lidi, kteří se ocitli na ulici a to jak ve Vsetíně, tak ve Valašském Meziříčí. Podařilo se nám s pomocí ochotných a obětavých lidí sehnat asi 15 spacáků, které jsme předali do výše zmíněného centra a jeho zaměstnanci již podle potřeby rozdali spacáky, oblečení potřebným lidem, kteří tak mohli být ochráněni v letošních mrazech.

Také jsme mohli předat 2 dorty při příležitosti výročí, kdy se scházejí tito lidé bez domova k bohoslužbám – studiu Bible. Jedna z našich šikovných dobrovolnic upekla krásné dorty, které potěšily asi 20 těchto lidí.

Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci i maminkám samoživitelkám či sociálně slabším rodinám. Zatím se tato pomoc teprve postupně rodí, rozvijí. V dnešní době nejistoty se nemálo lidí ocitne bez práce, má zdravotní těžkosti nebo také se jim rozpadne rodina. Hodně lidí tak potřebuje pomoc, oporu, aby cítili, že nejsou na to sami. Jsme moc vděčni za spolupráci s potravinovou bankou, za to, že mohou darované potraviny odlehčit či potěšit rodiny, jednotlivce… Je krásnou zkušeností zprostředkovat pomoc od lidí, kteří chtějí pomáhat, těm, kteří pomoc potřebují. Mohli jsme tak skrze tuto pomoc darovat nejen zmíněné spacáky, ale také deky, oblečení, boty, potraviny, nádobí, koberce, plenky.

Všem ochotným, vnímavým dárcům ze srdce děkujeme, děkujeme za lidskou solidaritu a pomoc…