Mimo prázdninové měsíce pravidelně poskytovala zázemí pro aktivity Adraklubu zdraví. V rámci projektu Zdravé město tu probíhaly zdravotně osvětové přednášky, cestovatelské besedy a také některé akce Dobrovolnického centra. To zde mělo dlouhodobě umístěnu svoji pokladničku, ve které se postupně shromáždilo více než deset tisíc korun. Účastníkům prázdninových Adrabrigád jídelna Vitalita poskytovala několik let zdarma obědy po dobu jejich bezplatné dobrovolnické činnosti ve prospěch seniorů, dětí ze sociálně slabých rodin a jinak znevýhodněných občanů města. Za tuto nezištnou podporu patří manželům Soně a Milošovi Mročkovým vřelé díky, moc si jejich pomoci vážíme!

 v1v2vsonav-kvletvilal-lidvit-pvit-promvit-besvit-poklvid-dobrvit-dobr.oběd