Chtěli bychom i touto cestou poděkovat našim sponzorům, dárcům a partnerům – Městu Valašské Meziříčí, Mikroregionu Rožnovsko, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Nadaci Čez. Také dárcům jako CZT Valašské Meziříčí s.r.o., dále JDE Valašské Meziříčí a Kompakt Valašské Meziříčí.

Dále všem laskavým dárcům a sponzorům, kteří přispívají pravidelně nebo jednorázově. Každý dar je pro nás velkou radostí a pomocí, i díky tomu můžeme realizovat  dobrovolnické aktivity v našem regionu a pomáhat dále.

Děkujeme všem za podporu.