U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosinec, se v sídle meziříčské Adry na Hřbitovní ulici konalo tradiční setkání lidí, kteří ve svém volném čase nezištně pomáhají těm, kteří si sami pomoci nedokáží. Zúčastnila se jej přibližně jedna třetina ze sto padesáti dobrovolníků, kteří se během jedenácti měsíců tohoto roku zapojili do nejrůznějších sociálně zdravotních aktivit. Přibližně padesátce zúčastněných osobně poděkovali koordinátorka dobrovolníků Naďa Šímová spolu s vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Valašské Meziříčí, Františkem Tomancem. Slavnostní večer zpříjemnilo hudební vystoupení klavíristky Marty Staňové a také Moniky Maliňákové, která hrála na violu. Krátkou koledou přispěl i žák místní Lidové školy umění, Daniel Śkrla. V rámci programu rovněž vystoupil autor rozdávaných děkovných plaket, Jindřich Oleš a redaktorka Televize Beskyd, Dagmar Církvová. Předběžný odhad ekonomické hodnoty bezplatné činnosti realizované dobrovolníky Adry na Meziříčsku a Rožnovsku se jen za rok 2014 blíží částce jednoho a půl milionu korun.

 

Dobrovolnické centrum ADRA působí ve Valašském Meziříčí od roku 2005 a navázalo na předchozí desetileté dobročinné aktivity zmíněné organizace ve valašském regionu.V současné době spolupracuje s desíti sociálními čí zdravotnickými zařízeními na patnácti dobročinných projektech. Dobrovolníci nabízí osamělým seniorům smysluplné naplnění volného času, zdravotně postiženým útěchu, sociálně slabým nejnutnější věci denní potřeby   a znevýhodněným dětem inspiraci k aktivnímu životu v dospělosti. Centrum naproti tomu zajišťuje dobrovolníkům bezplatné proškolení, úhradu cestovného, pravidelné supervize a průběžnou péči. Doplňkovou činností je provozování Adraklubu zdraví, který se ve spolupráci se Zdravým městem Valašské Meziříčí zaměřuje na propagaci zdravějšího životního stylu.V roce 2014 se do pravidelné služby zapojilo 111, do jednorázových aktivit 19 a do zdravotně osvětové činnosti 24 lidí. Dohromady je to celkem 154 dobrovolníků.

 

Bezplatná služba prospívá nejen klientům jednotlivých zřízení, ale bývá nemalým obohacením i pro samotné dobrovolníky. Jana Pavlicová, která dochází do jednoho z Domovů pro seniory, například říká. „ Fascinovala mě radost seniorky při příchodu a veselost i trpělivost, s jakou nesla své těžkosti. Vždy mi děkovala a já jsem si díky tomu uvědomila, jak maličkosti mohou ovlivnit každodennost. Začala jsem si vážit jejího odevzdání. Bohužel, paní v říjnu zemřela.“

 

„ Vlastním firmu, která zajišťuje výškové práce. Nedávno jsem při podobné činnosti zaslechl hlášení místního rozhlasu, že se hledají dobrovolníci pro jednu z nemocnic. Do toho najednou začaly vyzvánět zvony. Bral jsem to jako znamení. A tak sem tady, abych se k dobrovolnické službě přihlásil“, svěřil se v posledních listopadových dnech pracovníkům Dobrovolnického centra Stanislav Kuchařík z Partutovic na Hranicku. V nejbližší době začne pravděpodobně dojíždět za klienty meziříčského hospice Citadela.

 

Výtvarník Jindřich Oleš se naopak vyznal přímo před účastníky dobrovolnického setkání: „ Kdysi se mi od katolických křesťanů dostala do rukou Bible. Z ní jsem brzo poznal, že všecko, co mám, je vlastně dar. A tak jsem se rozhodl nezištně sloužit druhým tím, co umím. Třeba bezplatným navrhováním děkovných plaket pro dobrovolníky.“

http://www.tvbeskyd.cz/setkani-dobrovolniku-adry/