V předvečer Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosinec se v sídle meziříčské Adry na Hřbitovní ulici uskutečnilo setkání těch, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají znevýhodněným dětem, opuštěným seniorům a zdravotně či sociálně strádajícím spoluobčanům.  Více než padesátce přítomných dobrovolníků poděkovala zástupkyně Města Zdislava Odstrčilová,  redaktorka Televize Beskyd Dagmar Církvová a kazatel adventistické církve Pavel Kostečka. Koordinátorka dobrovolníků Naďa Šímová přiblížila činnost místního centra za letošní rok. O hudební zpestření se postarala trojice mladých zpěváků z místní Lidové školy umění ve složení Kateřina Fučková a sourozenci Nikola a Daniel Škrlovi. Jejich vystoupení později doplnila učitelka hudby a jedna z dobrovolnic, Marta Staňová. 

Během roku 2013 se do pravidelné  služby zapojilo  98 dobrovolníků, kteří  ve 12 sociálních či zdravotních zařízeních Valašskomeziříčska a Rožnovska  uskutečnili  1818 návštěv a odpracovali přitom 4 586 hodin. Jejich práce byla ohodnocena částkou  587 477 Kč. Vyplývá to z výzkumu  Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity Brno. Kromě výše zmíněné pravidelné bezúplatné činnosti organizuje místní Dobrovolnické centrum  také studentské prázdninové brigády a osvětové  akce Klubu zdraví. Tyto jednorázové aktivity zajišťovalo dalších 34 lidí, kteří jim věnovali 1046 hodin volného času a při použití metodiky zmíněné univerzity vytvořili hodnotu v podobě dalších 100 000 českých korun. Celkové zhodnocení práce meziříčské Adry za tento rok se tak přiblížilo částce 700 000 Kč.

 

Pobočka celosvětové humanitární organizace ADRA funguje ve Valašském Meziříčí od roku 1995. Zaměřovala se především na pořádání dobročinných sbírek a organizování dobrovolnických brigád v České republice i v zahraničí. Aktivně se účastnila projektů v Bosně, Kosovu, Rumunsku, Bangladéši či na Ukrajině. V tuzemsku se pravidelně zapojovala do akcí spojených s povodněmi a jinými krizovými událostmi. Po založení Dobrovolnického centra v roce 2005 se prioritně věnuje zprostředkovávání dobrovolnické činnosti pro sociální a zdravotní instituce valašskomeziříčského a rožnovského regionu.

dd1 dd2 dd3  dd4dd5dd6

Zájemci o pravidelnou dobrovolnickou službu projdou školením a po předložení výpisu z rejstříku trestů a doporučení lékaře  jsou vysláni do jimi vybrané přijímající organizace. V našem případě je to například valašskomeziříčská Diakonie zaměřená převážně na pomoc seniorům (Denní stacionář, hospic Citadela). Místní Charita naopak nabízí práci mezi znevýhodněnými dětmi a mládeží (Azylový dům, klub Zeferino, Nízkoprahové centrum Zastávka). Dobrovolníci pomáhají také v charitativních šatních zmíněných institucí. Bezplatných služeb ochotných lidí využívají rovněž Domovy pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Choryni a v Podlesí. Specifickou činnost nabízí rožnovská Iskérka zaměřená na zkvalitnění života mentálně postižených osob. Brzy k nim přibude i obdobně profilované zařízení v Zašové. Zájem o dobrovolnickou službu začíná projevovat i Léčebna dlouhodobě nemocných meziříčské nemocnice.

 

Dobrovolníci v žádném případě nenahrazují práci placeného personálu. S opuštěnými seniory či zdravotně postiženými mohou vyjít na procházku, předčítat jim z knížek či si s nimi jenom tak popovídat. V případě dětí a mládeže se jedná o volnočasové aktivity v podobě her, soutěží a nejrůznějších motivačních programů. Mentálně postižené klienty zpravidla vedou k trénování pracovních dovedností a  podpoře k soběstačnosti. Pomocníci v sociálních šatnících naopak třídí a rozdělují darované šatstvo, včetně věcí domácí potřeby.

 

Všem, kteří se  bez nároku na mzdu rozhodnou pomáhat potřebným je hrazeno pojištění, cestovné dobrovolníka do zařízení a jsou pro ně zajištěny pravidelné supervize. Největší odměnou, jak takřka všichni shodně přiznávají, je však ničím nenahraditelný pocit vnitřního naplnění. Dobrovolnictví je tedy obohacením nejenom pro příjemce pomoci, ale také pro jejich dárce. Nejpočetnější skupinou jsou v daném případě aktivní senioři, menší část dobrovolníků tvoří lidé středního věku, studenti a nezaměstnaní. Převažují, podobně jako v jiných bohulibých činnostech, ženy a dívky.

 

Dobrovolnické centrum ADRA, které zaměstnává pouze jednoho člověka,  je finančně i morálně podporováno Městem Valašské Meziříčí i obdobnou institucí v Rožnově pod Radhoštěm.  Mezi sponzory patří také několik jednotlivců a jedna z významných místních firem. Na plnohodnotný provoz to však zdaleka nestačí. Finanční dary v jakékoliv výši jsou proto více než vítané. Případným dárcům rádi zveřejňujeme číslo našeho účtu : 33243324/0300,v.s.220. Na požádání zprostředkujeme patřičná potvrzení o výši daru či další právní nezbytnosti.  Zájemci o dobrovolnickou službu se mohou hlásit u koordinátorky dobrovolníků Nadi Šímové (+420 731 489, dcvalmez@adra.cz) nebo navštívit kontaktní místo na Hřbitovní ulici (naproti Dělňáku) otevřené v úterý mezi 10. a 16. hod a ve čtvrtek od 14 do 16 hod.