Setkání proběhlo v atmosféře vzájemné vděčnosti a také trochu v nostalgii, jelikož některé z nich budou dobrovolnickou službu z důvodu zahájení studia na VŠ ukončovat. Za léta dobrovolnické služby navázaly přátelství se svými „svěřenci“, které se snažily posouvat k lepším výkonům ve výuce problematických předmětů a daly tak příklad hodný následování. Děkujeme jim všem a přejeme hodně úspěchů a štěstí v dalším životě.