Fotografická výstava tohoto názvu se v polovině měsíce ledna přestěhovala z meziříčské Obchodní akademie do Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. V tomto zařízení, kde, jak známo, slouží i dobrovolníci Adry, upozorní na nelehký životní úděl většiny obyvatel žijících v nejlidnatější zemi světa. Přiblíží rovněž projekt pomoci tamějším dětem, který vznikl před patnácti lety v nedalekém Zlíně a v současné době pokračuje v režii nejméně tří organizací. Kromě Adry se jedná o nově založené sdružení United People a dnes už tradiční zlínské Samari. Právě tato organizace se zasloužila o sestavení zmíněné výstavy a její posunování po Zlínském kraji. Navštívila kromě jiných štací například Barum Continental v Otrokovicích, zlínský Krajský úřad či Městské divadlo, vsetínské Informační centrum a několik meziříčských institucí.

 

Fotografie od čtyř autorů byly pořízeny při kontrolních misích Adry a později i zmiňovaného Samari. Nabízí pohled do všedního života bengálského venkova i přelidněných měst a inspiruje k zapojení se do projektů některé ze jmenovaných dobročinných organizací. Bližší informace lze snadno vyhledat na jejich internetových stránkách