Také za přispění našich dobrovolníků mohli klienti Domova pro seniory Panny Marie Královny prožít letošní masopust. Letošní téma masopustu bylo pohádkové – Sněhurka a ?? trpaslíků.

Proběhl v jídelně domova a byl pro klienty příjemným zpestřením a také připomenutím blížících se velikonoc. Ve Sněhurky se proměnily ošetřovatelky zdejšího domova a klienti – trpaslíci měli všichni svou čepičku s bambulí. Doprovod zdejším trpaslíkům, jak je již zvykem byli naši dobrovolníci.

Dobrovolníci v tomto institutu patří mezi naše nejaktivnější dobrovolníky. Podílí se téměř na všech volnočasových aktivitách tohoto domova pro seniory.

Ať je to Mikuláš

 

Loutkové divadelní představení

 

Nebo již výše zmiňovaný masopust.

 

 

…za jejich aktivitu, ochotu a radost z práce jim patří náš upřímný dík