Přestože je současná situace ohledně koronaviru ještě neuzavřená a neustále čelíme různým omezením, doporučením a nejistotou, co bude ještě dál, zastupitelé města Valašské Meziříčí se rozhodli poděkovat všem lidem, kteří byli v době koronavirové aktivní. A to jak ochotnou pomoci či nutným pracovním nasazením nebo dočasným obětováním svého soukromého života v rámci ochrany zdraví klientů domovů pro seniory apod.

Zástupci města připravili společně s valašskomeziříčskou kapelou DOCUKU poděkování, které příhodně pojmenovali „Lidé městu, město lidem“. Koncert byl zahájen milým slovem uznání místostarostky, paní Zdislavy Odstrčilové a pokračoval v příjemné a veselé atmosféře, kterou vytvořila zmíněná kapela DOCUKU.