30. května jsme mohli společně se studenty gymnázia a jejich třemi vyučujícími vzít na procházku 17 imobilních klientů Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Studenti tak vyzkoušeli, že dobrovolničení není nemožné.

Prošli jsme se parkem, podívali se na rozkvetlé kytičky a keře, kochali se jejich vůní a v blízkém altánku jsme oprášili lidové písničky. Pokračovali jsme dále na náměstí a pomalu se vrátili zpět do Domova. Panovala příjemná atmosféra, za kterou studentům děkujeme.

Děkujeme za ochotu darovat svůj čas, energii osamělým starším lidem. Děkujeme, že studenti umožnili mnohým klientům letos první procházku venku. Vážíme si vstřícné spolupráce s gymnáziem.