Vzpomínali jsme na dvornost mužů starší generace, na přirozený vzhled žen a dívek, umění stárnout u generace rodičů a prarodičů na rozdíl od části dnešní „smutné mládeže“… plastické operace, závislosti, drogy,  ježdění po celém světě, ale malá znalost naší krásné vlasti.
Zmínili jsme se o síle vzájemné pospolitosti lidí v rodině, místě bydliště a nyní v domově, navázání kamarádských vztahů a nutnosti vzpomínat na svůj život bez trpkosti a se schopností a odhodláním vnímat hezké věci i v pozdním stáří a zdravotních problémech.
Povídání bylo poklidné, nikoliv odsuzování dnešní generace – nostalgie a hezké vzpomínky.
       Dnes jsme měli ve skupině dokonce 3 muže, což je příjemným zpestřením. Je patrné, že stabilní skupina se skamarádila a před mým ranním příchodem si spokojeně povídají, tykají si a oslovují se křestními jmény. Pookřáli a vznikla nová přátelství – skvělé v tomto prostředí a v jejich věku 🙂
Pokaždé si uvaříme čaj, kávičku, na talířky něco k mlsání.

Dočetli jsme knihu „Slovácko sa súdí“ a s chutí jsme se  nasmáli několika příběhům. Závěrem první části byl přečten příběh vzniku názvu Macocha největší propasti nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.

Poté byl čas oběda a poledního odpočinku.
Jelikož venku mrzlo a bylo kluzko, netroufli jsme si realizovat vycházku do města a kavárničky. Sešli jsme se proto v „klubovně“ a s chutí zahráli společenské hry od 13 do15 hodin. Člověče nezlob se, domino, fotbálek, vědomostní kvízy. Pouštěli jsme si hezké valašské písničky z CD a dokonce jsme si některé zazpívali.
Další setkání je plánováno na středu 13.2.2019, kdy jeden z členů Klubu oslaví 80 narozeniny.

 Adriana Bulová, dobrovolnice DC ADRA Valašské Meziříčí