Během měsíce dubna proběhla na území města Valašské Meziříčí  a Rožnov pod Radhoštěm veřejná sbírka s cílem získat finanční příspěvek na provoz a rozvoj Dobrovolnického centra Adra ve Valašském Meziříčí. V letošním roce se podařilo vybrat necelých 21 tisíc korun.

Občanské sdružení Adra vysílá své dobrovolníky do přijímacích organizací ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a do Podlesí u Valašského Meziříčí. „Dobrovolníci zde docházejí za seniory, kde působí jako společníci klientů při různých aktivizačních činnostech, jako je povídání, předčítání, psaní dopisů, trénování paměti, malování, zpívání a hraní her. Také mohou působit jako doprovod  klienta  na vozíčku. Svou přítomností umožňují získat znovu kontakt se světem a  pomáhají tak zapomenout na nemoci a osamělost,“ uvedla koordinátora  dobrovolnického centra Adra Valašské Meziříčí Naďa Šímová a dodala: „Jedná se o klienty zejména Diakonie ČCE – denního stacionáře,  Hospice Citadela, Centra pro zdravotně postiženou mládež,Domova seniorů Podlesí, Domova seniorů v Rožnově pod  Radhoštěm.
Dalšími klienty, kterým se Adra věnuje jsou děti a mládež. Jedná se o Charitu –  Azylový dům pro matky s dětmi, Zeferino –  Klub romských dětí, Avarde – centrum pro osvětu, kulturu a vzdělávání. Zde dobrovolníci tráví čas s dětmi a mládeží, věnují se doučování, podílejí se na výchovně vzdělávacím programu a zapojují se do různých jednorázových aktivit.
Pokud zájemce o dobrovolnickou službu neosloví práce u dětí, seniorů  nebo postižených,
mohou se zapojit do pomoci v šatnících,  a to Charity nebo Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. „Dobrovolníci tady pomáhají s přebíráním, tříděním a oceňováním staršího šatstva, nábytku, nádobí, knih, hraček a dalších věcí, které mohou být ještě pro mnohé lidi užitečné,“ doplnila Naďa Šímová.

Veřejné sbírky se letos stejně jako v předchozích letech zúčastnili studenti Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí a studenti Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí. Za Město Rožnov pod Radhoštěm se veřejné sbírky zúčastnili studenti Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

„Všem zapojeným dobrovolníkům, kteří tuto aktivitu podpořili, chceme poděkovat. Zejména pak vedení jednotlivých škol. Dále  Městskému úřadu Valašské Meziříčí a Městskému úřadu Rožnov pod Radhostěm za poskytnutí zázemí pro veřejnou sbírku. A hlavně všem lidem, kteří byli ochotni libovolnou finanční částkou přispět,“ uzavřela Naďa Šímová. 
V České republice byla ADRA založena Rudolfem Reitzem v roce 1992 jako nadace a v roce  1994 vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice.zb20123

zb20122

zb1