Plakátovací plochy ve Valašském Meziříčí už nejméně týden předem zvaly místní veřejnost na Adraklubem pořádanou přednášku uvedeného názvu. Vášnivý cyklista, ale především amatérský astronom RNDr Miroslav Janata ze Zašové se během ní zaměřil na návštěvu nejvýznačnějších amerických hvězdáren. Abychom však zůstali nohama na zemi, tu a tam odskočil i do některého z přilehlých Národních parků.

Účastníci besedy tak mohli obdivovat nejen neopakovatelné divy přírody, ale rovněž pozoruhodné výtvory lidského ducha.  Pečlivě připravená přednáška proto nadchla jak nenapravitelné vyznavače romantiky, tak zarputilé milovníky unikátních technických řešení. Komentované snímky přírodních krás či zařízení špičkových observatoří jim k tomu poskytly bezpočet příležitostí.