Vylepený plakát tohoto názvu lákal na většině meziříčských plakátovacích ploch na besedu kazatele a dobrodruha Pavla Kostečky. Zmíněný pastýř valašských stád totiž před časem vyměnil romantické pastviny východní Moravy za poněkud dramatičtější stráně kavkazských hor. Na besedě pak představil Gruzii jako přátelskou zemi bohaté historie i neobyčejných přírodních krás. A také jako krajinu čistých řek, osvěžujícího vzduchu a svobodného rozletu. Zkrátka a dobře, oblast mírného, zato udržitelného rozvoje. Nezaměnitelnou chuť Kavkazu doplnila i závěrečná a dnes už tradiční ochutnávka.