Jednou za rok pořádáme pro naše dobrovolníky, kteří docházejí do zařízení Diakonie ve Valašském Meziříčí, společný výlet. Jedná se především o dobrovolnice a dobrovolníky seniory. Letos pracovníci Diakonie vyjednali exkurzi v Masně Krásno, která sídlí ve Valašském Meziříčí.

Prohlídka muzea byla natolik lákavá, že se jí zúčastnilo přes 20 dobrovolníků. Byly nám připraveny obložené voňavé masné talíře a na zapíjení nabídnuté pivo z blízkého pivovaru Palačov, případně káva či minerálka. Pomocí poutavého filmu jsme mohli zavzpomínat na tradice zabíjaček v různém čase. Byl nám představen způsob zpracování masa kdysi a dnes. Muzeum také vystavuje krásně zrestaurované stroje, které v minulosti sloužily k výrobě masných výrobků. Velmi nás oslovilo zachování rodinné tradice, která v této masně je. Po celou dobu se nám věnoval příjemný personál a na závěr celé exkurze každému účastníku byl předán věcný dárek.

My jsme potom dále pokračovali na místní faru evangelické církve, kde jsme strávili při dalším chutném občerstvení a přátelském hovoru další čas. Měli jsme tak možnost se sdílet a vyslechnout si velmi zajímavé příběhy ze života našich drahých dobrovolníků.

 

Děkujeme za velkou milost a přednost, že i přes tak nádherný vysoký věk a různé zdravotní komplikace rozdáváte úsměvy a prosvětlujete všední dny svojí přítomností klientům domova a hospice.