Moderátorka Iva představila pomocí krátkých videospotů účastníkům různorodou činnost valašskomeziříčské Adry. Pozvaní hosté, zpravidla přímí aktéři, pak odpovídali na její zvídavé otázky a posluchačům rozšířili povědomí o tom, co se na Valašsku v barvách zmíněné organizace odehrávalo či odehrává. Závěrem se ujal slova opět pan Špinka a seznámil přítomné s aktuální činností Adry  ČR doma i v zahraničí. Protože se setkání odehrávalo v sále místní adventistické modlitebny, program nepostrádal ani některé duchovně laděné prvky. Jednalo se hlavně o citace z Bible a občasné zpříjemnění atmosféry v podobě gospelů či spirituálů v podání sympatické folkové zpěvačky Jarky Krutílkové, čtveřice pěveckých nadějí zdejšího sboru a doprovodné bratrské dvojky Wagnerových. Do programu se zapojila také současná vedoucí a koordinátorka Dobrovolnického centra Naďa Šímová, její předchůdkyně a první koordinátorka centra  Ludmila Obadalová, někdejší koordinátor Adrabrigád a bývalý vedoucí centra Marek Wagner, dlouholetá vedoucí Adraklubu zdraví Květa Tyšerová a zakladatel zdejších adráckých aktivit František Tomanec. Mezi tázanými se objevili také další hosté, kteří byli do bezmála čtvrtstoleté činnosti místní Adry nějak zapojeni. Jednalo se především redaktorku regionální televize Dagmar Církvovou, známou českou pěstounku Emílii Smrčkovou a současnou první místostarostku města Valašské Meziříčí Zdislavu Odstrčilovou. Přítomni byli i mluvčí radnice Lukáš Martínek a redaktorka regionální televize Petra Vogtová, jímž děkujeme za následné předání informací o tomto dopoledni veřejnosti.

adpad2ad3ad4

ad5ad6adtad7ad1ad8ad9ad10adzad11adwad12ad13