V úterý 21. května 2019 proběhlo v Brně krajské kolo soutěže Cena Ď. Je určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Za Zlínský kraj tuto Cenu Ď ze všech nominovaných získala paní Marie Bolfová z Valašské Bystřice, kterou do soutěže nominoval náš Dům pokojného stáří.

Pro ty, co paní Bolfovou neznají, uvádím text nominace: „Paní Bolfová se věnuje dobročinným aktivitám snad odjakživa. Několik let nosila nemohoucí paní nákupy. V Charitě pak pracovala jako pečovatelka deset let. Od roku 1983 zpívá v kostelním sboru. Je aktivní členkou klubu důchodců, kde mimo jiné zpívá a hraje na harmoniku. Od té doby, co je v důchodu, neúnavně dochází do našeho domova dvakrát týdně již několik let. S našimi klienty si povídá, modlí se s nimi, hraje na harmoniku a zpívá. Její dobrovolnická práce má pro ně obrovský význam. V čem konkrétně? Paní Bolfová si je vědoma, že ke konci života se senioři více zaměřují na duchovní oblast. Vracejí se k víře svého mládí. Je jim nápomocna společnou modlitbou i rozhovorem. Mnozí naši senioři trpí různými stupni demence. Často si nepamatují, který je den. Když však začne paní Bolfová hrát na harmoniku a zpívat, tak se okamžitě připojují. Samy jim naskakují texty, které zpívali od mládí. Díky ní se znovu ocitají v době, kdy byli šťastní. Najednou jsou zase sami sebou.  Paní Bolfová je pro nás důkazem, jak vrchovatě je možné jeden lidský život naplnit službou druhým a kolik dobra může jeden člověk přinést světu.“

Pod záštitou Dobrovolnického centra ADRA Valašské Meziříčí do našeho Domova pokojného stáří, kromě paní Marie Bolfové, dochází také paní Ludmila Fusková, paní Jana Eremiášová a paní Vanda Konvičná.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se těmto lidem říká „dobrovolníci“? Na první pohled se zdá, že toto označení je odvozeno od slova „dobrovolně“, tzn. bez nátlaku. Já jsem však přesvědčena o tom, že slovo „dobrovolník“ vzniklo složení dvou slov „dobro“ a „volit“. Přesněji, že dobrovolník je ten, kdo ZVOLIL DOBRO, protože to je přesně to, co dobrovolníci dělají.

Místo dojímání se nad tím, jak je stáří těžké a jak jsou senioři osamělí, dobrovolníci jdou a konkrétně v našem domově si se seniory povídají, modlí se, zpívají, hrají společenské hry, věnují čas. Volí dobro, kterého díky nim je kolem nás víc a víc.

Milé naše dobrovolnice,

děkujeme, že jste si ze všech těch možností, které život nabízí,

zvolily dobro!

 

Jitka Bajzová, DiS.

sociální pracovnice, Domov pokojného stáří Valašská Bystřice

 

PS: Pokud čtete tyto řádky a máte pocit, že také chcete místo lamentování, kam ten svět spěje, raději dělat něco užitečného, tak se ozvěte Dobrovolnickému centru ADRA ve Valašském Meziříčí. Pro ochotné ruce a dobrá srdce je vždycky místa dost :-).

MB