Lidé se zdravotním postižením a osamělí senioři, kteří nemají možnost pomoci od své rodiny, mohou stále v rámci karanténních opatření požádat o pořízení nákupu dobrovolníkem. Ten jim nákup přiveze domů. Nyní je také nově otevřena přes Odbor sociálních věcí možnost pomoci s registrací na očkování proti COVID 19 osamoceným osobám, a ve spolupráci s DC ADRA je možnost i doprovodu dobrovolníka na samotné očkování (těm, s nimiž nemá kdo do nemocnice zajít). Pro domluvu stačí kontaktovat pracovnice OSV na dlouhodobě provozované lince pomoci a sociálního poradenství na t. č. 775 857 847 a 775 857 848.