Dobrovolnické centrum ADRA ve Valašském Meziříčí nabízí zprostředkování bezplatné pomoci v povodní postižených oblastech Severočeského kraje. Zároveň upozorňuje na plánované dobrovolnické aktivity v sociálních ústavech Valašského Meziříčí, které se uskuteční od 22. července do 2. srpna 2013. Zájemci se mohou přihlásit u koordinátorky jednorázových aktivit, Bc Hany Češkové na telefonním čísle +420 774 958 381 nebo na e-mailové adrese hanka.ceskova@gmail.com. Finanční dary na zmírnění následků povodní je možno poukázat na číslo účtu 34 98 34 98/0300 nebo zasláním sms ve tvaru DMS ADRA 87 777. Sbírku materiálních darů valašskomeziříčská ADRA zatím neorganizuje

Už od roku 1995 se valašská pobočka celosvětové humanitární organizace ADRA angažuje v nejrůznějších formách pomoci potřebným. Humanitární aktivity mířící do Bosny, Kosova, Bangladéše či na Ukrajinu vystřídaly v posledních letech akce soustředěné především na vlastní region. Přibližně stovka lidí se ve svém volném čase věnuje opuštěným seniorům, znevýhodněným dětem či zdravotně postiženým spoluobčanům. Kromě pravidelné dobrovolnické činnosti ve valašskomeziříčských a rožnovských sociálních ústavech pokračuje místní ADRA i v organizování tradičních prázdninových aktivit. Mladí lidé z celé České republiky i ze Slovenska věnují už více než deset let část prázdninového volna klientům Domova pro seniory v Podlesí, dětem z Azylového domu místní Charity nebo zpříjemnění prostředí pro batolata v kojeneckém ústavu. Nedílnou součástí práce místní Adry je rovněž osvětová činnost v oblasti propagace zdravějšího životního stylu pořádaná ve spolupráci se Zdravým městem Valašské Meziříčí. Aktuálně nabízí možnost zprostředkování dobrovolnické pomoci při odstraňování následků nedávné ničivé povodně. V součinnosti s celostátním koordinačním centrem vyhledá lokalitu, nabídne náplň práce a zajistí bezplatné ubytování včetně stravy. Náhrady na cestu si zájemci hradí ze svého. Předpokládaná oblast nejbližší pomoci je povodí Labe, především Litoměřicko.