Ve dnech 5. – 6. května se v Rožnově pod Radhoštěm konala veřejná finanční sbírka pořádaná valašskomeziříčským Dobrovolnickým centrem ADRA. Kromě Městského úřadu se do ní zapojila i trojice místních středních škol, jmenovitě Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel, Střední škola zemědělská a přírodovědná a už tradičně také rožnovské Gymnázium. Během dvou dnů se studentům podařilo do zapečetěných pokladniček shromáždit celkem 11 317 Kč. Dalších 40 tisíc korun přislíbila Adře místní radnice.  Na dobročinné účely věnovala už začátkem roku více než 70 000 Kč také jedna významná firma sídlící v areálu někdejší Tesly. Všechny získané peníze budou použity na financování dobrovolnických aktivit pro znevýhodněné rožnovské občany soustředěné v místním Domově pro seniory, obecně prospěšné společnosti Iskérka,  meziříčském Azylovém domě a v hospici Citadela.

 

Zmíněná zařízení pravidelně navštěvují dobrovolníci. Ve svém volném čase se věnují jednotlivým klientům a snaží se o smysluplné vyplnění jejich volného času. S osamělými seniory si povídají, chodí s nimi na procházky a organizují pro ně nejrůznější programy. Zdravotně postižené aktivují k větší soběstačnosti, klientům hospice nabízejí útěchu a psychickou oporu. Dobrovolníkům je hrazeno cestovné a veškeré další výdaje spojené s jejich činností. Valašská Adra rovněž zaměstnává pracovnici, která koordinuje činnost více než stovky dobrovolníků ve třinácti sociálních zařízeních. Není bez zajímavosti, že v nákladech na jednoho dobrovolníka je hluboko pod celostátním průměrem. S rožnovskými školami a institucemi spolupracuje už bezmála dvacet let. V minulosti se jednalo především o humanitární projekty v poválečné Bosně a ekonomicky nestabilní Ukrajině, současná spolupráce se už takřka výhradně soustřeďuje na potřeby města a přilehlého regionu. Adra tu kromě klasické dobrovolnické pomoci pořádá také besedy a organizuje výstavy fotografií. Jedna z nich se právě nachází v Základní škole Pod Skalkou, jiná ve vzpomínaném Domově pro seniory na Fučíkově ulici.