Meziříčská chemička, která vyváží do poloviny světa černou smolu, zareagovala na smolnou finanční situaci místní Adry darováním deseti tisíc českých korun. Není to zdaleka poprvé, co podnik, živící polovinu regionu, přispěl na adrácké aktivity. Kromě víceméně pravidelné podpory Dobrovolnickému centru je v živé paměti také financování tzv. Projektu Petronila, v němž se jednalo o adresnou pomoc ženě, která se ocitla ve svízelné životní situaci. Poděkování si v tomto případě zaslouží rovněž zaměstnankyně zmíněné firmy, paní Květa Tyšerová, jinak koordinátorka místního Adraklubu zdraví. Existuje podezření, že na štědrosti podniku ve prospěch Adry má právě ona zcela rozhodující podíl viny.

Jménem přestárlých, handicapovaných či jinak strádajících spoluobčanů, jimž naši dobrovolníci pravidelně pomáhají, zástupcům meziříčské Dezy co nejsrdečněji děkujeme.