Dne 10. 9. 2019 proběhl ve Valašském Meziříčí Den sociálních služeb, kdy mohly neziskové organizace, působící v tomto městě a jeho okolí prezentovat své služby veřejnosti.

Také Dobrovolnické centrum ADRA mohlo díky věnované dobrovolnické činnosti laskavých lidí v tomto městě a jeho okolí představit darovaný čas, lásku a pomoc, kterou dobrovolníci věnují klientům přijímajících organizací.

U stánku se zastavovali zástupci všech generací a mohli jsme tak prožít zajímavé a obohacující diskuze a přínosný čas. Přišly také zvídavé děti se svými učiteli a asistenty, které vyplňovaly malou anketku, abychom mohli také vidět dobrovolnictví jejich očima, chápáním, citem. Mnoho dětí dokázalo opravdu své odpovědi moudře a citlivě promýšlet a přinést tak povzbuzení.

Jsme vděčni za tuto možnost, těšíme se z toho, že možná další lidé najdou smysl v pomoci a přátelství potřebným lidem. Lidé z Valašska jsou lidé se širokým srdcem, jak také na tomto dni Sociálních služeb řekla paní Střítezká, která nás provázela milým a věcným komentářem ke všem zúčastněným organizacím.

 

Lidka Obadalová