22. října 2019 jsme se mohli stát součástí bohatého programu pro seniory, který se odehrál v místní knihovně. Návštěvníci zde mohli dostat mnoho užitečných rad na přednáškách od složek různých přizvaných organizací – ať už to byl Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Úřad práce, či Diakonie ČCE. Zúčastnění mohli navštívit také „stolečky“, kde všechny pozvané organizace podávaly informace o svém působení či pomoci seniorům.

I u našeho stolečku DC ADRY se zastavilo nemálo účastníků a my jsme jim mohli představit programy, s kterými můžeme díky ochotným lidem pomáhat osamoceným babičkám a dědečkům v domovech. S vděčností jsme jim také řekli, že asi třetinu našich dobrovolníků tvoří právě senioři, kteří dochází na návštěvy do domovů, Hospice či sociálního šatníku, aby zde vypomohli.

Žije mezi námi mnoho vzácných lidí s různými životními příběhy. Mnoho je těch, kteří by pomoc potřebovali nebo by je potěšila alespoň návštěva člověka, někoho, kdo by si s nimi popovídal, potěšil je svou blízkostí. Mnohdy to nemusí být ani lidé, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, ale bydlí ve svých bytech a domech. Opět jsme si mohli uvědomit, že člověk potřebuje společenství, zájem a lásku druhého člověka, aby mohl svět zářit jasnějšími barvami.

„Pomáhejte s námi“