Nastal den seniorů, den věnovaný těm, kteří možná měli i neměli v životě možnost věnovat se nám, mladším. Je to den, který by měl být věnován vzpomínkám a vděčnosti za prožitý, ne vždy tak samozřejmý čas.

A tak jsme rádi, že se mohli této vzácné příležitosti účastnit i někteří naši dobrovolníci např. v Rožnovském Domovu pro seniory, kde měli pro své klienty připraven krásný program. Kromě jiných osobností, přišel poblahopřát klientům Domova pan starosta. Následovalo hudební vystoupení kapely Lam trio proložené vyhlášením vítězů z letního turnaje v tichých kuželkách. V závěru četl pan Antonín Sekyra aktuální zamyšlení ze své tvorby.

Vzhledem k současné situaci byl počet diváků kvůli potřebnému rozestupu omezen, nebylo možné se také radovat z lahodného občerstvení kvůli nutnosti roušek. Ovšem ani takové omezení nenarušilo radost zúčastněných, kteří se mohli radovat ze vzájemného společenství a dalšího přidaného dne ve svém životě.

Letošní rok je jiný, pro každého z nás určitě s novými výzvami, otázkami… Na jaře byli senioři izolováni. Pro ně to byla jistě dlouhá doba. Byli a někteří už opět jsou ochuzeni o návštěvy svých blízkých. Také dobrovolníci nemohli a v některých zařízeních ještě nemohou docházet za klienty, kterým společné setkání opravdu chybí.

Je pro nás výzvou hledat nové možnosti dobrovolnictví na dálku – způsob, jak potěšit babičky, dědečky či jiné potřebné, když je nemůžeme navštívit… Otvírá se možnost dopisování, přáníček, obrázků od dětí, možná natáčení videí… Možná Vás napadají i jiné formy, které bychom mohli zrealizovat, aby mohly rozzářit úsměvy na tvářích těchto lidí, kteří si pro svůj věk, zkušenosti zaslouží naši úctu…

 

Pomáhejte s námi…