Stejně jako loni, tak i letos jsme společně s dobrovolníky využili předvánoční čas k tomu, abychom mohli přinést alespoň kousek radosti do 6 sociálních organizací – Domovů pro seniory, Domovů se zvláštním režimem, Hospice, Denního stacionáře a Domu pokojného stáří, kam docházejí naši dobrovolníci.

Mohli jsme tak předat zhruba 450 malých dárků pro klienty těchto zařízení ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Choryni a Valašské Bystřici. Naši dobrovolníci napekli a nazdobili pro klienty perníčky, studenti gymnázia v Rožnově opět vyrobili nádherné přání a vánoční oplatky s křížovkami. Tyto dárky jsme mohli kvůli omezení návštěv předat letos opět personálu, který vše předal svým klientům.

Děkujeme za krásnou spolupráci v letošním roce a přejeme v roce následujícím pevné zdraví a mnoho radosti.