– pozvání na setkání dobrovolníků –

 4. prosince o 4. hodině odpolední, tedy v předvečer Mezinárodního dne dobrovolníků se v sídle meziříčské Adry na Hřbitovní ulici uskuteční tradiční Večer pro dobrovolníky.

Na programu je mimo jiné krátká hudební produkce, vystoupení zástupce Města, ale především velké poděkování všem, kteří se během letošního roku ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na odměnu věnovali znevýhodněným dětem, osamělým seniorům, zdravotně postiženým a sociálně slabým občanům. Patří sem i ti, kteří se podíleli na organizování akcí Adraklubu zdraví. Nedílnou součástí setkání bude také prostřený stůl s něčím (dobrým) na zub. Všechny kteří mají s nastíněnou oblastí dobrovolnictví cokoliv společného, co nejsrdečněji zveme!!!